նախադեպային իրավունք

[ARMSCOOP] Ձեռքբերման վաղեմություն. Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունք

Իրավ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ դատական դեպարտամենտի կազմակերպաիրավական վարչության ավագ մասնագետ Գոռ Թորոսյան ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքը ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 1. Ձեռքբերման վաղեմության վավերապայմանները [...]

Ինչպե՞ս օգտագործել նախադեպը Հայաստանում

ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Ժամանակակից աշխարհում դատական համակարգերի մեծամասնությունը վերաճել են խառը կամ հիբրիդ համակարգերի, որոնք օժտված են ինչպես քաղաքացիական (մայրցամաքային), այնպես էլ ընդհանուր [...]