Մատենադարան

[ARMSCOOP] Օրհան Փամուքը և իր «Սև գիրք»-ը

Հեղինակ՝ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի Հուշարձանների գիտական թարգմանության բաժնի օսմաներեն ձեռագրերի ուսումնասիրող-նկարագրող Անի Ավետիսյան  ՕՐՀԱՆ ՓԱՄՈՒՔԸ ԵՒ ԻՐ «ՍԵՒ ԳԻՐՔ»-Ը  20-րդ դարի 70-ականներից թուրք գրականություն են [...]

[ARMSCOOP] Ալի իբն Աբու Թալիբի՝ քրիստոնյաներին տրված երաշխավորագիրը

ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ, Մատենադարանի կրտսեր գիտաշխատող Վեներա Մակարյան  Հայ ժողովրդի պատմության ընդարձակ մի ժամանակաշրջանի ուսումնասիրության համար առաջնակարգ նշանակություն ունեն ԺԵ-ԺԹ. դարերում ստեղծված [...]

[ARMSCOOP] Մատենադարանի պարսկերեն-թուրքերեն բառարանները

Հեղինակ՝ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի Հուշարձանների գիտական թարգմանության բաժնի օսմաներեն ձեռագրերի ուսումնասիրող-նկարագրող, Արեւելագիտության մագիստրոս, թուրքագետ Անի Ավետիսյան  Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահվող իրանագիտության ու թուրքագիտության վերաբերող [...]

[ARMSCOOP] «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը համացանցում

Հարգելի´ բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հայագիտության մեջ մեկ այլ փառավոր աշխատություն` «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը, որն ընդգրկում է գրաբարյան բառաշերտը և պարունակում [...]

Անանիա Շիրակացու 1400-ամյակին նվիրված սեմինարի ծրագիր

Հարգելի բարեկամներ, Ձեզ ենք ներկայացնում բան. գիտ. դոկտոր (PhD, Լեյդենի համալսարան) Հրաչ Մարտիրոսյանի` Անանիա Շիրակացու 1400-ամյակին նվիրված սեմինարի ծրագիրը: Յոթներորդ դարի գիտնական, մատենագիր, [...]