Tagged: Հայկական դիցարան

[ARMSCOOP] Հայկական դիցարանի հնագույն ակունքները

[ARMSCOOP] Հայկական դիցարանի հնագույն ակունքները

Ձեզ ենք ներկայացնում բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արմեն Պետրոսյանի հոդվածը` «Հայկական դիցարանի հնագույն ակունքները» վերնագրով: Պատմաբանասիրական հանդես 2004, No 2, էջ 205-233 Անգլերեն տարբերակ` State Pantheon of Greater Armenia: Earliest Sources. Aramazd – Armenian Journal of Near Eastern...