Jun 122011
 

Ձեզ ենք ներկայացնում բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արմեն Պետրոսյանի հոդվածը` «Հայկական դիցարանի հնագույն ակունքները» վերնագրով:

Պատմաբանասիրական հանդես 2004, No 2, էջ 205-233

Անգլերեն տարբերակ` State Pantheon of Greater Armenia: Earliest Sources. Aramazd – Armenian Journal of Near Eastern Studies 2, 2007, pp. 174-201.

Հոդվածն ընթերցելու համար անցեք հետևյալ հղմամբ` Haykakan dicaran