կրթաթոշակ

Ինչպե՞ս ընդունվել արտասահմանյան բուհեր. քայլերի հաջորդականություն

Ինչպե՞ս ճիշտ գնահատել իրավիճակը, երբ ցանկություն կա ուսումը շարունակելու արտասահմանում, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, որտե՞ղ և ի՞նչ ծրագրեր փնտրել, ի՞նչ քննություններ հանձնել: ArmScoop-ի կազմած ուղեցույցը հնարավորություն է տալիս այս և այլ հարցերի պատասխանները գտնելով՝ զգալիորեն հեշտացնել ընդունելության գործընթացը։ [...]

Ամբողջական համալսարանական կրթաթոշակներ․ Մեծ Բրիտանիա

Մեծ Բրիտանիայի առաջատար երկու համալսարանները՝ Քեմբրիջը և Օքսֆորդը, յուրաքանչյուր տարի ամբողջական կրթաթոշակներ են հատկացնում մագիստրոսական և դոկտորական ծրագրերով սովորել ցանկացող օտարերկյա ուսանողների համար՝ [...]

Կառավարական միջազգային կրթաթոշակային ծրագրեր (Ամերիկա և Եվրոպա)

Համաշխարհային կրթական և գիտական դաշտում առկա են հազարավոր միջազգային կրթաթոշակային ծրագրեր, որոնք առաջարկվում են ինչպես կրթական հաստատությունների, մասնավոր կազմակերպությունների և հիմնադրամների, այնպես էլ տարբեր [...]

Կարճատև ուսման և վերապատրաստման 3 միջազգային կրթաթոշակ

Եթե ցանկանում եք խորացնել ձեր մասնագիտական ու ակադեմիական գիտելիքները, ձեռք բերել նոր հմտություններ ու կատարելագործվել, սակայն չունեք բավարար ժամանակ և (կամ) անհրաժեշտ ֆինանսական [...]

Կրթաթոշակ սոցիալապես անապահով ուսանողների համար. «Ավետիս և Արշո Բաղսարյան կրթավճար»

Հայ օգնության ֆոնդը «Ավետիս և Արշո Բաղսարյան կրթավճար» ծրագրի շրջանակներում Երևանի պետական համալսարան, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, Երևանի գեղարվեստի պետական [...]

Կրթաթոշակային ծրագրեր հայերի համար | ամբողջական ցանկ

Համաշխարհային կրթական դաշտում առկա բազմաթիվ միջազգային կրթաթոշակային ծրագրերի կողքին, որոնք հասանելի են նաև հայ ուսանողների համար, կան նաև հայկական կրթաթոշակային ծրագրեր, որոնք նախատեսված [...]

Ռիչարդ Հովհաննիսյանի անվան ցեղասպանագիտության կրթաթոշակ. հայտերի ընդունում

Հայ կրթական հիմնարկության Ռիչարդ Հովհաննիսյանի անվան ցեղասպանագիտության կրթաթոշակը նախատեսված է երիտասարդ հայ գիտնականների համար, որոնք ցանկություն ունեն ուսումնասիրելու Հայոց ցեղասպանության ժխտողական քաղաքականության հետևանքները հայ [...]

[ARMSCOOP] ՀԵՀ-ը հայտարարում է կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթ

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը (ՀԵՀ) հայտարարում է կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթ։ Մրցույթին կարող են մասնակցել պետական բուհերի առկա ուսուցման առաջին և երկրորդ կուրսերի` անվճար համակարգում չընդգրկված [...]

[ARMSCOOP] Բակալավրի և մագիստրոսի կրթաթոշակներ Չեխիայի Հանրապետությունում

Չեխիայի Հանրապետության կառավարությունը ՀՀ քաղաքացիներին 2013-2014թթ. ուսումնական տարում չեխական պետական համալսարաններում ուսումնառելու նպատակով տրամադրել է երեք կրթաթոշակ: Կրթաթոշակները նախատեսված են այն թեկնածուների համար, [...]

[ARMSCOOP] Կրթաթոշակային ծրագրեր Սլովակիայի Հանրապետությունում

Սլովակիայի Հանրապետության Ազգային կրթաթոշակների ծրագիրը ուսանողների, գիտությունների թեկնածուների, համալսարանական դասախոսների և գիտաշխատողների փոխանակմանը օժանդակելու համար հայտարարում է ընդունելություն: 2012/2013թթ. ուսումնական տարվա հայտերն ընդունվելու [...]

[ARMSCOOP] Կրթաթոշակ «Արփա-Սևան» ԲԲԸ կողմից

ՀՀ տեխնիկական ԲՈՒՀերի կամ ամբիոնների ներքոնշյալ մասնագիտություններիմագիստրատուրայի ուսանողները կարող են դիմել ուսման վարձի փոխհատուցման և/կամանվանական կրթաթոշակի համար հայտարարված մրցույթին։ Առաջին փուլը հաղթահարած ուսանողները [...]