գերմաներեն

Գերմաներենի գործնական դասընթաց | EduLab

EduLab ուսումնական կենտրոնը հրավիրում է մասնակցելու գերմաներենի գործնական դասընթացի՝ լեզվական 4 մակարդակներով (ըստ Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգի՝ A1-B2)։ Լեզվական իմացության աստիճանը (բացի առաջին մակարդակից) կստուգվի նախնական անվճար [...]

[ARMSCOOP] Գերմաներենի դասընթացներ

Գերմաներենի դասընթացներ, որոնք հնարավորություն կտան Ձեզ սովորելու Գերմանիայում բարձրացնելու Ձեր մասնագիտական որակավորումը` մասնակցելով մասնագիտական համապատասխան բնագավառում գիտահետազոտական ամենատարբեր ծրագրերի բարձրացնելու կարիերայի աճի Ձեր հնարավորությունները [...]

[ARMSCOOP] Գերմաներենի ծրագիր աշակերտների համար

«Դպրոցներ. ապագայի գործընկերներ» նախաձեռնության շրջանակներում գերմանական մանկավարժական փոխանակման ծառայությունը և (ԳՄՓԾ/DPAD) Դաշնային արտգործնախարարությունը գերմաներենի բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտներին հնարավորություն է տալիս ուսուցողական այցով [...]