Tagged: աստղեր

[ARMSCOOP] Հայաստանը մասնակցեց Մոսկվայում կայացած Եվրասիական աստղագիտական համագումարին

[ARMSCOOP] Հայաստանը մասնակցեց Մոսկվայում կայացած Եվրասիական աստղագիտական համագումարին

Մայիսի 28-ից մինչև հունիսի 1-ը Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանում տեղի ունեցան Եվրասիական աստղագիտական ընկերության (ԵԱԱԸ) 11-րդ հաշվետու-ընտրական համագումարը և «Աստղագիտությունը տեղեկատվական պայթյունի դարաշրջանում. արդյունքներ և խնդիրներ» թեմայով գիտական կոնֆերանսը, որոնց մասնակցեցին մոտ 250 գիտնականներ: Կոնֆերանսին լսվեցին և քննարկվեցին աստղագիտության զանազան ոլորտներին առնչվող...

Անդրոմեդայի նախկին և ապագա աստղերը

Անդրոմեդայի նախկին և ապագա աստղերը

Երկու Եվրոպական տիեզերագիտական կազմակերպությունների աստղադիտարանները համախմբեցին իրենց ուժերը, որպեսզի ուսումնասիրեն Անդրոմեդայի գալակտիկան տեսանելի լույսային ճառագայթներից տարբեր ալիքային տիրույթներում: Անդրոմեդայի գալակտիկայի՝ ինֆրակարմիր ալիքների տիրույթում երբևէ կատարված այս ամենամանրակրկիտ պատկերում Հերշելի անվան արտամթնոլորտային աստղադիտակը տեսնում է աստղի ձևավորման օղակները, իսկ ռենտգենյան տիրույթում աշխատող XMM-Նյուտոն արտամթնոլորտային աստղադիտակը...

Գալակտիկաներ եւ դրանց համակարգեր. գալակտիկաների կորիզների գործունեությունը

Գալակտիկաներ եւ դրանց համակարգեր. գալակտիկաների կորիզների գործունեությունը

Աստղերում եւ դրանց համակարգերում անկայունության երեւույթների ուսումնասիրության տրամաբանական շարունակությունը եղան գալակտիկաներում եւ նրանց համակարգերում անկայունության երեւույթների ուսումնասիրությունները: Այդ հետազոտությունների համար ելակետային եղավ իրեն լիովին արդարացրած այն ընդունելությունը, որ գալակտիկաների աշխարհում անկայունության երեւույթներում նոր կառուցվածքային բաղադրիչների առաջացման հետ կապված` նյութի անհայտ վիճակների դրսեւորումները պետք է...

Աստղասփյուռներ եւ աստղերի էվոլյուցիա։

Աստղասփյուռներ եւ աստղերի էվոլյուցիա։

Իր գիտական գործունեության բոլոր փուլերում Վ. Համբարձումյանը մեծ ուշադրություն է նվիրել աստղերի եւ աստղային համակարգերի առաջացման ևւ զարգացման հարցերին։ Անկայուն աստղերի ֆիզիկային եւ աստղային համակարգերի վիճակագրական մեխանիկային նվիրված իր աշխատանքներում Վ. Համբարձումյանը գտավ աստղերի եւ աստղային համակարգերի վիճակներում տեղի ունեցող փոփոխությունների առաջին նշանները։ Նրա...

Բռնկվող աստղերի ֆիզիկան եւ զարգացումը

Բռնկվող աստղերի ֆիզիկան եւ զարգացումը

Բռնկվող աստղերի ճառագայթման յուրահատկությունները, մասնավորապես` բռնկման ընթացքում դրանց ճառագայթման մեջ անընդհատ առաքման ի հայտ գալը Վ. Համբարձումյանին հիմք են տվել տակավին 1953 թ. եզրակացնել, որ իրենց ֆիզիկական բնույթով բռնկվող աստղերը հարում են T Ցուլի տիպի աստղերին: Մեքսիկացի աստղագետ Գուիլերմո Հարոյի կողմից տարբեր աստղային համակարգերում`...