Փոխաբերացման տեսակները

Մերի Սարգսյան ԵՊՀ,  հայ  բանասիրության  ֆակուլտետ, ընդհանուր  լեզվաբանության  ամբիոն, մագիստրատուրա  2-րդ  կուրս Փոխաբերության  գաղտնիքը բանասիրության  մեջ  շատերին  է  հետաքրքրել: Դրա  վերաբերյալ  բազմաթիվ  աշխատություններ  [...]