Հոգեբանություն

[ARMSCOOP] «Արդարության և անարդարության սոցիալական ռեպրեզենտացիաները» թեմայով հետազոտական ծրագրի ներկայացում

«Արդարության և անարդարության սոցիալական ռեպրեզենտացիաները» հետազոտական ծրագրի ներկայացում Մերի Սմբատյան ԵՊՀ Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետը և ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնը հրավիրում են մասնակցելու [...]

Միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի հիմնադրման 65-ամյակին

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ 500-ԱՄՅԱԿԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 65-ԱՄՅԱԿԻՆ 2012 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով նշվում է [...]

[ARMSCOOP] Գեղագիտական ընկալման ձևավորումը մայրենի լեզվի դասավանդման գործընթացում

Գավառի պետական համալսարան, Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ, մանկավարժության և մեթոդիկայի /տարրական կրթության/ բաժին, մագիստրանտ Արմինե Ղաջոյան Գիտական ղեկավար` մ. գ. թ. Թամար Ալեքսանյան «Անձը [...]

[ARMSCOOP] Изучения личности музыканта как предмет психологического анализа

Автор статьи –   Кандидат искусствоведения, лектор Ереванской Государственной консерватории имени Комитаса, пианист  Арам Аветян «Творить – жить дважды» А.Камю Творческая природа музыкального искусства [...]