ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ | Scholarships

Стипендии для аспирантов

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) предлагает с сентября 2015 г. стипендии для аспирантов, занимающихся немецкой или российской/украинской/белорусской историей и историей других постсоветских [...]

Մրցույթ Բուլղարիայի ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ 2015-2016 ուսումնական տարում Բուլղարիայի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բուհական կրթություն ստանալու նպատակով* /4 տեղ՝ [...]

Մրցույթ Հորդանանի ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ 2015-2016 ուսումնական տարում Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում «Արաբերեն լեզու», «Իսլամագիտություն», «Հնեաբանություն» և [...]

Մրցույթ Լեհաստանի ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ 2015-2016 ուսումնական տարում Լեհաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բոլոր մասնագիտություններով /բացառությամբ՝ բժշկություն և արվեստ/ [...]

Մրցույթ Վրաստանի ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ 2015-2016 ուսումնական տարում Վրաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրոսական /10 կրթաթոշակ/ կրթություն ստանալու համար: Մրցույթին [...]

Մրցույթ Ռումինիայի ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ 2015-2016 ուսումնական տարում Ռումինիայի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բուհական  /6 տեղ՝ 3 բակալավրիատ, 3 մագիստրատուրա*/ [...]

Թբիլիսիի տնտեսագիտության միջազգային դպրոցի տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան. առցանց հայտերի ընդունում

Թբիլիսիի պետական համալսարանին կից տնտեսագիտության միջազգային դպրոցն (ԹՏՄԴ) ընդունում է առցանց հայտեր՝ տնտեսագիտության իր հեղինակավոր մագիստրոսական ծրագրով սովորելու համար: Հայ դիմորդներին առաջարկվում է. [...]