ԳՐՔԵՐ

[ARMSCOOP] Սուրբ Երրորդության մասին՝ «Եհովայի վկաների» ուսմունքի քննադատությունը

Հեղինակ՝ Խորեն աբեղա Առաքելյան   Սուրբ Երրորդության վարդապետությունը մեր օրերում մերժողներ` Եհովայի Վկաների, Դիտարանի ընկերությունը, 1989 թ-ին Ս. Երրորդության վարդապետության ուսմունքի դեմ հրավիրված [...]

[ARMSCOOP] «Հայերենի կետադրություն» ուսումնական ձեռնարկ

Հարգելի´ բարեկամներ, Ձեզ ենք ներկայացնում «Հայերենի կետադրություն» ուսումնական ձեռնարկը, վերջինիս հեղինակը Սերգեյ Աբրահամյանն է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Հրաչ Մարտիրոսյանին  (PhD 2008, Լեյդենի համալսարան) գիրքն [...]

[ARMSCOOP] О происхождении армянского народа: проблема идентификации протоармян (критический обзор)

Армен Петросян, Институт Археологии и Этнографии, Ереван, Армения Армянский вестник, 2009, 2/3-1, с. 66-102. Проблема и источники Существенным аспектом армянского этногенеза является проблема [...]

[ARMSCOOP] Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածնման խնդիրը

Ձեզ ենք ներկայացնում բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արմեն Պետրոսյանի մենագրությունը` «Արամի առասպելը հնդևրոպական առասպելաբանության համատեքստում և [...]

[ARMSOOP] Արամազդ. պաշտամունք, կերպար, նախատիպեր

Ձեզ ենք ներկայացնում բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արմեն Պետրոսյանի մենագրությունը` «Արամազդ. պաշտամունք, կերպար, նախատիպեր» վերնագրով: Երևան, [...]

[ARMSCOOP] Գալակտիկաներ

Գալակտիկաներում պայթյունների և անկայունության դրսևորումների ուսումնասիրությունը մեզ բերում է գալակտիկաների առաջացման և էվոլյուցիայի խնդրիների լուծմանը, ինչպես և գա­լակտիկաների կորիզներում գտնվող նախաաստղային մարմիններից սովորական [...]

[ARMSCOOP] Տիեզերագիտության փիլիսոփայական հարցերը

Ժողովածուն ընդգրկում է ակադեմիկոս Վ.Հ.Համբարձումյանի այն զեկուցումները, ելույթները և հոդվածները, որոնցում քննարկվում են ժամանակակից աստղագիտության և բնա­գիտության փիլի­սոփայական հարցերը: Ժողովածուն բաղկացած է երկու [...]

[ARMSCOOP] Տիեզերքի էվոլյուցիայի պրոբլեմները

Ժողովածուն ընդգրկում է միջազգային աստղագիտական համագումարում և գիտաժողովներում Վ.Հ.Համբարձումյանի կարդացած զեկուցումներն ու հաղորդումները: Նրանք ընդհանուր պատկերացում են տալիս այն մասին, թե ինչպես է [...]