ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍՆԵՐ

Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցից անդին․ Լույս է տեսել Հայկազեան հանդեսի 35-րդ հատորը

Հայ իրականության մեջ առաջին դեպքը չէ, երբ Հայոց ցեղասպանության տարելիցների կապակցությամբ հրապարակումներ են լինում, որոնք փորձում են նորովի ներկայացնել Ցեղասպանության թեման և ուսումնասիրության [...]

ԵՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտական նստաշրջան

ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ն 2015 թ. ապրիլի 27-30-ը կազմակերպում է տարեկան գիտական նստաշրջան: Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է: Նստաշրջանի ընթացքում գործելու են հետևյալ բաժանմունքները. Աշխարհագրություն և երկրաբանություն [...]

Թվայնացված հայկական պարբերականները համացանցում

Ներկայացնում ենք Գրահավաք բլոգի կողմից կազմված` թվայնացված հայկական պարբերականների համահավաք ցուցակը (թարմացված) համապատասխան հղումներով: Հայալեզու էլեկտրոնային գրադարանների և շտեմարանների համահավաք ցուցակն այստեղ: ՙ՚ Հայ [...]

[ARMSCOOP] Հրաչյա Աճառյանի «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի՝ համեմատությամբ 562 լեզուների» աշխատությունը համացանցում

Հրաչյա Աճառյանի «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի՝ համեմատությամբ 562 լեզուների» (1952-2005 թթ.) բազմահատոր աշխատությունը եզակի երևույթ է համաշխարհային լեզվաբանական գրականության մեջ: Աշխատության մեջ քննարկվում է [...]

[ARMSCOOP] Հրաչյա Աճառյանի «Հայոց անձնանունների բառարան» աշխատությունը համացանցում

Հրաչյա Աճառյանի «Հայոց անձնանունների բառարան» հինգհատորյա աշխատությունը իր տեսակի մեջ եզակի երևույթ է, որտեղ հավաքված և ուսումնասիրված են 5–10-րդ դարերում հայ մատենագրության մեջ հիշատակված բոլոր անձնանունները։ Տպագրվել [...]

[ARMSCOOP] «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսը համացանցում

«Բանբեր Մատենադարանի» միջնադարագիտական, հայագիտական, ձեռագրագիտական հանդեսը լույս է տեսնում  Մատենադարանի հիմնադրումից ի վեր:  Հանդեսի առաջին երկու  համարները  լույս են տեսել 1941 և 1950 [...]

[ARMSCOOP] «Ազգագրական հանդես»-ի բոլոր հատորները համացանցում

Հարգելի´ բարեկամներ, Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից էլեկտրոնային տարբերակով պատրաստվել և համացանցում հրապարակվել է  «Ազգագրական հանդես»-ի բոլոր 26 հատորները, որոնք առցանց դիտումից [...]

[ARMSCOOP] «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսի համարների էլեկտրոնային տարբերակները համացանցում

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա և բազմալեզու հանդեսը Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հասարակագիտական և հայագիտական հնագույն հրատարակությունն է: Հիմնվել է 1940 թ.` որպես ԽՍՀՄ [...]

[ARMSCOOP] Պատմաբանասիրական հանդեսի բոլոր համարների էլեկտրոնային տարբերակները համացանցում

Հարգելի´ բարեկամներ, Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից հրատարակվող Պատմաբանասիրական հանդեսի բոլոր համարների էլեկտրոնային տարբերակները։ Հայագիտական հանդեսը հիմնադրվել է 1958 թ., [...]