Category: Կրթաթոշակային ծրագրեր

new-zealands-think-new-campaign-1-638 0

New Zealand International Doctoral Research Scholarships

Մինչև 2015 թ. հուլիսի 15-ն ընդունվում են հայտեր Նոր Զելանդիայի միջազգային դոկտորական հետազոտությունների կրթաթոշակների տրամադրման համար: Ծրագիրը հովանավորվում է Նոր Զելանդիայի կառավարության կողմից և ներառում միջազգային ուսանողների կրթության, ինչպես նաև կեցության հետ կապված ծախսերը՝ առավելագույնը 36 ամիս տևողությամբ Նոր Զելանդիայի համալսարաններում դոկտորական կրթություն ստանալու...

CRRC 0

(ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամի կրթաթոշակ ԵՊՀ ուսանողների համար

Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 10-ամյակի և ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի վերաբացման 30-ամյակի կապակցությամբ, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամը հայտարարում է մեկական հետազոտական կրթաթոշակ` այդ ֆակուլտետների մագիստրատուրայի ուսանողների անհատական ավարտական հետազոտական թեզերի իրականացմանն աջակցելու նպատակով: ԵՊՀ սոցիոլոգիայի և տնտեսագիտության ֆակուլտետների մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի...