Dec 072012
 

As a general opinion or popular opinion ‘Philosophy’ is a field that offers ‘minimal’ career opportunities but this is a wrong opinion. In fact students who opt for ‘Philosophy’ as majors usually have instilled in them a sense of inquiry, analytical thinking and logical understanding. Enriched in these aspects students with a good knowledge of philosophical theories find themselves in interesting positions across various domains.

Let us now look at the various possible careers students could find themselves in after graduating with ‘Philosophy’ as a major option.

  1. Manpower Service Coordinators, Business Executives, Counselors in Rehabilitation centres, Counselors in Educational and other Institutions.
  2. In Educational Institutions in non-academic/non-teaching careers such as Provost, Archivist, Librarian etc.
  3. In Banks as Customer Service Executive, Technical Writer (depends on knowledge of computers blended in excellent written skills in English).
  4. Writing in various possible domains not restricted to Philosophy alone such as: Journalism, Science, Psychology, Creative Writing and many more.
  5. Students who are academically inclined to Philosophy could find themselves laying hands on lucrative teaching careers.

Continue reading »

Jul 312012
 

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա և բազմալեզու հանդեսը Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հասարակագիտական և հայագիտական հնագույն հրատարակությունն է: Հիմնվել է 1940 թ.` որպես ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի տեղեկագիր, 1943-1965 թթ.` Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ. 1948-1990 թթ.` ամսագիր, 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա, 1996-ից առ այսօր` քառամսյա: Տարբեր ժամանակներում «Լրաբերը» խմբագրել են անվանի հայագետներ Հ. Օրբելին, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը: 1988 թ. ի վեր հանդեսը խմբագրում է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ԱԼԲԵՐՏ ԱՐՄԵՆԱԿԻ ԽԱՌԱՏՅԱՆԸ:

Continue reading »

Jun 062012
 

Profile Picture

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ`

ՆՎԻՐՎԱԾ

ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ 500-ԱՄՅԱԿԻՆ ԵՎ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 65-ԱՄՅԱԿԻՆ

2012 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով նշվում է հայ գրատպության սկզբնավորման 500-ամյա տարեդարձը: Զուգահեռաբար ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերությունը (այսուհետ` ՈւԳԸ) նշում է իր հիմնադրման 65-րդ տարին: Այս կապակցությամբ 2012 թ. հոկտեմբերի 15-19-ը տեղի է ունենալու միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան` ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետներում իր բաժանմունքներով և ենթաբաժանմունքներով: Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել մասնակցության հայտը և մինչև սեպտեմբերի 15-ը ուղարկել ՈւԳԸ էլեկտրոնային փոստի հասցեին` sss@ysu.am:

Continue reading »

Nov 202011
 

Հեղինակ՝ Տարոն Սիմոնյան (ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, փաստաբան, ELL PARTNERSHIP ՍՊԸ  գլխավոր տնօրեն)

Կարևոր սկզբունքները կարող են և պետք է լինեն ճկուն[1]:

Սիներգետիկան գիտական շրջանառություն է մտցնում իր սեփական հատուկ լեզուն, առանց որի անչափ դժվար կլինի հետազոտել և ուսումնասիրել, կարծես թե, անկանխատեսելի վարքագիծ դրսևորող, քաոսի սահամնային վիճակում գտնվող հասարակական և պետական համակարգերը, քանի որ դրանց հետազոտությունը նախկին` դասական գիտության մեթոդաբանությամբ  բավարար չէ և անխուսափելիորեն հանգեցնում է ճգնաժամերի հենց գիտության բնագավառներում: Առաջանում է անհրաժեշտություն վերանայել և′ այն տեսանկյունը, որից դիտարկվում է հետազոտության օբյեկտը, և′ գործիքները, որոնց օգնությամբ դիտարկվում է այն: Շատ դեպքերում (և գիտության պատմությունը հաստատում է այդ) անցում է կատարվում նախկինում մոռացված, նույնիսկ քամահրանքով անտեսված գիտական նորարարություններին, որոնք, միացվելով և երբեմն կլանելով նոր գիտական բացահայտումները, կարողանում են հետազոտվող օբյեկտի ամբողջությամբ այլ պատկեր բացել հետազոտողի առջև: Դա հնարավորություն է տալիս տեսնել և հասկանալ երևույթներ, որոնք մինչ այդ կա′մ հասկանալի էին միայն հետևանքների տեսքով, կա′մ ընդհանրապես հասկանալի չէին: Այդպիսի սիներգետիկ հետազոտության համար կարևոր են մի շարք հասկացությունների նշանակությունը, որոնք կփորձենք բացահայտել սույն հոդվածում:

Continue reading »

Jan 152011
 

Լիլիթ Հովհաննիսյան, ԵՊՀ, փիլիսոփայության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա II կուրս

Ֆրանսիացի հայտնի սոցիոլոգ, մշակութաբան, պոստմոդեռնիստական փիլիսոփա Ժան Բոդրիարը (1929-2007) իր «Գայթակղություն»De la seduction», 1979) գրքում  հետաքրքիր կերպով ներկայացնում է մարդկային գայթակղության փիլիսոփայական-հոգեբանական պատկերը: Թարգմանաբար ներկայացվում են որոշ հատվածներ:

Դեռևս XVIII դարում խոսում էին գայթակղության մասին. մարտահրավերը, պատիվը, գայթակղությունը արիստոկրատական մշակույթի մեջ ամենամեծ հետաքրքրությունն էին կրում: Բուրժուական հեղափոխությունը դրան վերջ է դնում: Բուրժուական դարաշրջանը ամբողջությամբ վերաբերում էր բնությանը և արտադրությանը, իսկ այդ երևույթները շատ խորթ են կամ, կարելի է ասել, մահացու են գայթակղության համար: Եվ քանի որ սեքսուալությունը աճում է արտադրության գործընթացի վրա հիմնվելով (դիսկուրս, խոսք և ցանկություն), ապա զարմանալի չէ, որ  բուրժուական դարաշրջանում գայթակղությունն ավելի ընկավ ստվերի տակ:

Գայթակղությունը երբեք չի ներառվում բնական կամ էներգիական շարքի մեջ. այն վերաբերում է արհեստականին, նշաններին ու ծիսականությանը: Ահա թե ինչու արտադրության բոլոր հզոր համակարգերը բացառում էին գայթակղությունն իրենց հասկացական դաշտից` ի ուրախություն գայթակղության, քանի որ հենց դրանց կողմից լքված լինելու հետևանքով է այն շարունակում հետապնդել դրանց`սպառնալով տապալել:  Գայթակղությունը միշտ հետամուտ է թեկուզև արտադրության ու ցանկության կարգի վերածված աստվածային կառույցը քանդելու հնարավորությանը:
Continue reading »

Jan 102011
 

Ռուս հեղինակներ Վլադիմիր Արշինովի և Յակով Սվիրսկու` թարգմանաբար ներկայացվող հետևյալ  հոդվածը վերաբերում է  նոր ու հետաքրքիր գիտաճյուղի`սիներգետիկայի փիլիսոփայությանը:

“Այժմ բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ սիներգետիկայի հասկացութային ապարատի` հենց ինքնակարգավորման գործընթացների հետազոտությունը զարգացնում է ժամանակակից գիտության ելակետային հիմունքները: Դրանք իրենց ամբողջության մեջ, երևի թե, հենց կկազմեն այնպիսի հասկացութային կաղապար, որտեղ և որի միջոցով հնարավոր կլինի ձևավորել այսպես կոչված “հետոչդասական (պոստմոդեռն) գիտության”իմացաբանությունը: Ժամանակակից հետոչդասական գիտության շրջանակներում փիլիսոփայության զարգացումը ձեռք է բերում հստակ արտահայտված միջդիսցիպլինար (միջգիտաճյուղային), խոսակցական բնույթ, այնպես, որ փիլիսոփայության, ինչպես նաև ճանաչողության այլ տարբեր ձևերի հաստատուն և հիմնարար ասպեկտների մասին կարելի է խոսել միայն հարաբերական, կոնտեքստային իմաստով:

Այս հարցը կարևորվում է ոչ միայն գիտության բնագավառում, այլ նաև մարդու գործունեության այլ բնագավառներում` ինչպիսին են նյութականը և հոգևորը: Այդ պատճառով հոդվածը չի վերնագրվել “Սիներգետիկայի փիլիսոփայական հարցեր”: Այստեղ փիլիսոփայությունը չի սահմանվում որպես ֆիզիկայի, կենսաբանության, կիբերնետիկայի և այլնի “փիլիսոփայական հարցերի” ամբողջություն, քանի որ սիներգետիկան իր մեջ ներառում է փիլիսոփայական դիսկուրս: Սա բոլորովին էլ չի նշանակում, թե “գիտությունն ինքնին փիլիսոփայություն է”: Սիներգետիկան, լինելով հետազոտության հետոչդասական ուղղություն, ուղղված է դեպի իր հասկացութային կեցության և կազմակերպման միջոցի երկխոսությանը, այդ պատճառով այն ի սկզբանե փիլիսոփայական է:

Սիներգետիկայի գոյաբանությունը բնափիլիսոփայության և լեզվահաղորդակցման,  հերմենևտիկ կողմնորոշվածություն ունեցող ֆենոմենոլոգիական կեցության հիանալի միաձուլում է: Սիներգետիկայի փիլիսոփայությունը, լայն իմաստով, անգամ հետոչդասական գիտության փիլիսոփայություն չէ, այլ, եթե հարմար է, ժամանակակից մշակույթի փիլիսոփայություն:
Continue reading »