Category: Փիլիսոփայություն

[ARMSCOOP] «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսի համարների էլեկտրոնային տարբերակները համացանցում

[ARMSCOOP] «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսի համարների էլեկտրոնային տարբերակները համացանցում

-+*«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա և բազմալեզու հանդեսը Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հասարակագիտական և հայագիտական հնագույն հրատարակությունն է: Հիմնվել է 1940 թ.` որպես ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի տեղեկագիր, 1943-1965 թթ.` Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ. 1948-1990...

Միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի հիմնադրման 65-ամյակին

Միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի հիմնադրման 65-ամյակին

-+*ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ 500-ԱՄՅԱԿԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 65-ԱՄՅԱԿԻՆ 2012 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով նշվում է հայ գրատպության սկզբնավորման 500-ամյա տարեդարձը: Զուգահեռաբար ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերությունը (այսուհետ` ՈւԳԸ) նշում է իր հիմնադրման 65-րդ տարին: Այս կապակցությամբ 2012...

Սիներգետիկայի  հիմնական հասկացությունների և սկզբունքների կիրառելիությունը անկայուն հասարակական համակարգերը դիտարկելիս

Սիներգետիկայի հիմնական հասկացությունների և սկզբունքների կիրառելիությունը անկայուն հասարակական համակարգերը դիտարկելիս

-+*Հեղինակ՝ Տարոն Սիմոնյան (ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, փաստաբան, “ELL PARTNERSHIP” ՍՊԸ  գլխավոր տնօրեն) “Կարևոր սկզբունքները կարող են և պետք է լինեն ճկուն”[1]: Սիներգետիկան գիտական շրջանառություն է մտցնում իր սեփական հատուկ լեզուն, առանց որի անչափ դժվար կլինի հետազոտել և...

Գայթակղություն. Ժան Բոդրիար

Գայթակղություն. Ժան Բոդրիար

-+*Լիլիթ Հովհաննիսյան, ԵՊՀ, փիլիսոփայության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա II կուրս Ֆրանսիացի հայտնի սոցիոլոգ, մշակութաբան, պոստմոդեռնիստական փիլիսոփա Ժան Բոդրիարը (1929-2007) իր «Գայթակղություն» («De la seduction», 1979) գրքում  հետաքրքիր կերպով ներկայացնում է մարդկային գայթակղության փիլիսոփայական-հոգեբանական պատկերը: Թարգմանաբար ներկայացվում են որոշ հատվածներ: Դեռևս XVIII դարում խոսում էին գայթակղության մասին....

Վլ. Արշինով, Յա. Սվիրսկի. Սիներգետիկայի փիլիսոփայություն: Նոր հորիզոններ

Վլ. Արշինով, Յա. Սվիրսկի. Սիներգետիկայի փիլիսոփայություն: Նոր հորիզոններ

-+*Ռուս հեղինակներ Վլադիմիր Արշինովի և Յակով Սվիրսկու` թարգմանաբար ներկայացվող հետևյալ  հոդվածը վերաբերում է  նոր ու հետաքրքիր գիտաճյուղի`սիներգետիկայի փիլիսոփայությանը: “Այժմ բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ սիներգետիկայի հասկացութային ապարատի` հենց ինքնակարգավորման գործընթացների հետազոտությունը զարգացնում է ժամանակակից գիտության ելակետային հիմունքները: Դրանք իրենց ամբողջության մեջ, երևի թե, հենց...

is mackeeper safe . Earn bitcoins with websites and attract new users