Category: Փիլիսոփայություն

[ARMSCOOP] «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսի համարների էլեկտրոնային տարբերակները համացանցում

[ARMSCOOP] «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսի համարների էլեկտրոնային տարբերակները համացանցում

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա և բազմալեզու հանդեսը Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հասարակագիտական և հայագիտական հնագույն հրատարակությունն է: Հիմնվել է 1940 թ.` որպես ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի տեղեկագիր, 1943-1965 թթ.` Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների»: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ. 1948-1990...

Միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի հիմնադրման 65-ամյակին

Միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի հիմնադրման 65-ամյակին

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ 500-ԱՄՅԱԿԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 65-ԱՄՅԱԿԻՆ 2012 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով նշվում է հայ գրատպության սկզբնավորման 500-ամյա տարեդարձը: Զուգահեռաբար ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերությունը (այսուհետ` ՈւԳԸ) նշում է իր հիմնադրման 65-րդ տարին: Այս կապակցությամբ 2012...

Սիներգետիկայի  հիմնական հասկացությունների և սկզբունքների կիրառելիությունը անկայուն հասարակական համակարգերը դիտարկելիս

Սիներգետիկայի հիմնական հասկացությունների և սկզբունքների կիրառելիությունը անկայուն հասարակական համակարգերը դիտարկելիս

Հեղինակ՝ Տարոն Սիմոնյան (ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, փաստաբան, “ELL PARTNERSHIP” ՍՊԸ  գլխավոր տնօրեն) “Կարևոր սկզբունքները կարող են և պետք է լինեն ճկուն”[1]: Սիներգետիկան գիտական շրջանառություն է մտցնում իր սեփական հատուկ լեզուն, առանց որի անչափ դժվար կլինի հետազոտել և...

Գայթակղություն. Ժան Բոդրիար

Գայթակղություն. Ժան Բոդրիար

Լիլիթ Հովհաննիսյան, ԵՊՀ, փիլիսոփայության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա II կուրս Ֆրանսիացի հայտնի սոցիոլոգ, մշակութաբան, պոստմոդեռնիստական փիլիսոփա Ժան Բոդրիարը (1929-2007) իր «Գայթակղություն» («De la seduction», 1979) գրքում  հետաքրքիր կերպով ներկայացնում է մարդկային գայթակղության փիլիսոփայական-հոգեբանական պատկերը: Թարգմանաբար ներկայացվում են որոշ հատվածներ: Դեռևս XVIII դարում խոսում էին գայթակղության մասին....

Վլ. Արշինով, Յա. Սվիրսկի. Սիներգետիկայի փիլիսոփայություն: Նոր հորիզոններ

Վլ. Արշինով, Յա. Սվիրսկի. Սիներգետիկայի փիլիսոփայություն: Նոր հորիզոններ

Ռուս հեղինակներ Վլադիմիր Արշինովի և Յակով Սվիրսկու` թարգմանաբար ներկայացվող հետևյալ  հոդվածը վերաբերում է  նոր ու հետաքրքիր գիտաճյուղի`սիներգետիկայի փիլիսոփայությանը: “Այժմ բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ սիներգետիկայի հասկացութային ապարատի` հենց ինքնակարգավորման գործընթացների հետազոտությունը զարգացնում է ժամանակակից գիտության ելակետային հիմունքները: Դրանք իրենց ամբողջության մեջ, երևի թե, հենց...