Aug 192014
 

The 12th International Conference on

Knowledge, Economy and Management

Abstract Submitting Deadline: October 15, 2014

Dear Colleagues,

I am pleased to invite you to the 12th International Conference on Knowledge, Economy and Management – ICKEM2014 on November 27-30, 2014 in Antalya-Turkey. 

ICKEM Conferencesbring together various researchers of the information revolution in academia and industry, social scientists or scholars and graduate students to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Knowledge, Economy and Management, and to discuss challenges encountered and solutions adopted.

The ICKEMConference has a very special place as it is one of the very few continuous conferences regularly held in this areas. The conference has teamed up with the International Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management - The JKEMfor publishing a Special Journal Issue on Knowledge Economy and Knowledge Management.

Continue reading »

Jul 312014
 

Print

This section offers recent information on all available MBA scholarships. These scholarships and grants are not only need based but are also merit based and prestigious too. By availing and getting these international MBA scholarships one can complete his/her aim of higher education at home or abroad.

An MBA is one of the most desired programs in the world. MBA is mostly preferred by business professionals and freshers interested in business major. Masters in Business Administration does not mean that one can be specialized only in business management. But it provides specialization in various professional fields of business like Production, Marketing, Operational Research, Finance, Planning, etc. Now days, a degree in management has become an important part of career growth. As the management education is most desirous worldwide, it’s the dream course for which various students plan. As, some aspirants are unable to fulfill the financial requirements for this degree program. Today, many universities and organizations provide various scholarships to encourage capable, brilliant and needy students to make them masters in Business Management.

Continue reading »

May 082014
 
CHRISTIAN ETHICS VS. CORRUPT ECONOMY

Tigran Babasyan

Honorary Doctor with the International Academy of Sciences on Nature and Society. Head of International Service at the Armenian Technological Academy, Republic of Armenia

Albert Hayrapetyan

Researcher in M. Kotanyan Institute of Economics of National Academy of

Sciences of the Republic of Armenia,

Master’s student in the International Scientific-Educational Center of the National Academy of Sciences or the Republic of Armenia

Abstract

Christianity as a consummate and the most individualized religion, allows one to best harmonize the relationships between an individual, society, and the state. Christianity roots in the fundamental sentiment of personal responsibility for own thoughts and deeds. That the Christian doctrine has an immense variety of tools to resolve the whole gamut of socio-political issues has been brilliantly evidenced in hosts of victories on a civilization scale. Being a pro-active religion, Christianity has been the driving force behind the groundbreaking, epoch-making processes both at political and scientific level. Christianity has brought about a new model of state economy basing on equity and liberalism.

However, having swerved from good intentions, the modern Christian nations are caught in the economic crisis, facing the urgency to regain their economic strength lavished on the rest of civilizations. The only way to reach this is to reconsider Christian values.

Keywords: Economy, law, society, ethics, religion

Continue reading »

Mar 302014
 

Career in Banking

According to the banking experts, in the next 5-10 years there will be more than 20 lac jobs offered in banks in India, helped by issuance of new license and efforts being made by the RBI and the Government to expand financial services into rural areas. Moreover, the hiring trend in banking may boost even more and will be looking for fresh talents. This is just the gist of Indian baking sector, worldwide there the scenario is more positive.

Besides direct hiring, there will be expansion in banking sector, eventually helping job boost. According to Randstad, public sector banks could account for bulk of hiring and could see 5-7 lac new jobs being created in the coming years.

However, the other side of coin has negative scenario that mentions the job cuts in banks worldwide. Though banks are earning great but these earnings are coming from cost cutting. Banks like J.P Morgan, Citigroup and Bank of America have been cutting jobs. Going by third-quarter numbers, these banks have cut job combining 40,000 plus a year ago. According to the Federal Deposit Insurance Corp., there were about 2.1 million workers at U.S. banks in the third quarter, down 1% from the year before, or a loss of more than 25,000 jobs.

Continue reading »

Feb 272014
 

File:University of Warwick logo.png

Announcement follows
In less than 50 years, the Warwick Economics Department has achieved remarkable success. It is now widely recognised as a world leader in economic research and education. Rated as the top university for graduate recruitment*, our exciting new Summer School will enable more students to benefit from our excellent teaching and academic expertise.

Delivered by world-leading economists including Nick Crafts, Andrew Oswald and Ariel Rubinstein and including an inspirational programme of evening speakers including Lord Gus O’Donnell and Lord Robert Skidelsky.

They will be able to debate and discuss economic issues with renowned academics such as Nick Crafts, Andrew Oswald and Ariel Rubinstein. Whether you want to boost your core knowledge, or are looking for something a bit more specialised, we have a course that is right for you. Our Summer School really does cater for everyone, with our new course on the Principles of Economics aimed at people who do not have an economics background.
Continue reading »

Jan 262014
 
daron-acemoglu-why-nations-fail

2012 թ. անգլերեն լույս տեսավ աշխարհահռչակ հայազգի ամերիկյան տնտեսագետ Դարոն Աջեմօղլուի (Տարոն Աճեմյան) «Ինչո՞ւ են ազգերը ձախողվում. հզորության, բարգավաճման և աղքատության ակունքները» ծավալուն աշխատությունը` Ջեյմս Ռոբինսոնի (Հարվարդի համալսարան) համահեղինակությամբ (գրքի և հեղինակների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը` համապատասխան կայքում): Գրքի նպատակն է հաստատութենական (ինստիտուցիոնալ) տնտեսագիտության, զարգացման տնտեսագիտության և տնտեսական պատմության մի շարք առանցքային գաղափարների, հասկացությունների և օրինակների միջոցով ցույց տալ տարբեր պետությունների (ազգերի) զարգացման տարբերությունների պատճառներն ու առանձնահատկությունները: Դարոն Աջեմօղլուն (1967թ., Կ. Պոլիս) Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի (MIT) պրոֆեսոր է, աշխարհում ամենաշատը մեջբերվող 10 տնտեսագետներից մեկն է` ըստ IDEAS/RePec տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի կազմած  վարկանիշային աղյուսակի

Գրքի հարցադրումներն անչափ կարևոր և արդիական են նաև մեզ համար, ուստի ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոնի և Համաշխարհային պատմության հայկական ասոցիացիայի կողմից նախաձեռնվել է գրքի հայերեն ամբողջական թարգմանության և հրատարակման գործընթացը, ստեղծվել է թարգմանիչների մի խումբ (Նարեկ Մկրտչյան, Սմբատ Հովհաննիսյան, Իռեն Ալոյան), որն էլ շուտով հանրությանը կներկայացնի աշխատանքի արդյունքը:

Ներկայացնում ենք պատմագետ Սմբատ Հովհաննիսյանի ակնարկը գրքի և նրա հայերեն հրատարակության վերաբերյալ, ինչպես նաև` որոշ հատվածներ գրքից` հայերեն թարգմանությամբ:
Աղբյուրը` Արտերիա ամսագիր:

 

Nov 232013
 
2013-11-19_2336
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

2014 թ. փետրվարի 20-23-ը Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետում տեղի է ունենալու տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցերին նվիրված երիտասարդական գիտաժողով:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ՀՀ և արտասահմանյան բուհերի ու գիտահետազոտական կենտրոնների ուսանողները, ասպիրանտները, երիտասարդ դասախոսներն ու գիտաշխատողները (մասնակիցը պետք է լինի մինչև 35 տարեկան): Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2014 թ. հունվարի 20-ը economconf@gmail.com էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկել`

  • լրացված մասնակցության հայտը,
  • զեկուցման թեզիսը,
  • գիտական ղեկավարի կարծիքը կամ համապատասխան ամբիոնի երաշխավորագիրը (միայն գիտական աստիճան չունեցողների համար):

Continue reading »

Oct 312013
 

Գիտական նորարարությունների առևտրայնացումը. Անահիտ Մանասյան

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ այսուհետ ARMSCOOP գիտակրթական ցանցում պարբերաբար հրապարակվելու են Բուն առցանց TV-ի կողմից պատրաստված գիտությանն ու կրթությանը վերաբերող դասախոսությունները: Ողջունում ենք առաջին հայկական [գիտա՛-մասնա՛-գիտա՛-կա՛ն] առցանց հեռուստատեսության ստեղծումը և ուրախությամբ օժանդակելու ու համագործակցելու ենք այս կարևոր նախաձեռնության հետ: Առաջին տեսանյութը կարող եք դիտել ստորև:

Այսօր երիտասարդ գիտնականների պաշտպանած թեզերը, նրանց առաջ քաշած գիտական նորարարությունները և առհասարակ վերջիններիս կողմից կատարված որևէ ուսումնասիրություն կյանքի չի կոչվում: Եթե մենք համեմատենք մեր կրթական համակարգերից դուրս եկած գիտնականներին արևմտյան կրթական համակարգից դուրս եկածների հետ, կտեսնենք, որ այնտեղ գիտնականներին սովորեցնում են նաև վաճառել սեփական արտադրանքը: Կրթական նման քաղաքականությունը մեզ մոտ, ցավոք, իսպառ բացակայում է:

Continue reading »

Sep 202013
 

World Bank Logo.svg

Description

The World Bank offers internships to young people interested to learn more about the economic and social issues that affect people’s lives around the world. The programme offers opportunities for study and work that provide hands-on experience. The Bank Internship Programme offers graduate students an opportunity to improve their skills as well as the experience of working in an international environment.

The Bank pays an hourly salary to all interns and, where applicable, provides an allowance towards travel expenses. Interns are responsible for their own living accommodations. Most positions are located in Washington, DC, with a minimum duration of four weeks.

The World Bank recognizes that poverty has no borders. Neither does excellence. So they are continually in search of the brightest, most talented individuals from around the globe. And they are proud to employ a dedicated and committed workforce that is diverse in gender, nationality and ethnic background. Bank staff work with governments, civil society groups, the private sector and others in developing countries around the world, assisting people in all areas of development, from policy and strategic advice to the identification, preparation, appraisal and supervision of development projects.

Continue reading »

Sep 202013
 

547744_597968126927346_964713177_n

Горите желанием построить успешную карьеру? Выбираете престижную бизнес школу? Хотите пообщаться лично с выпускниками и представителями приемных комиссий?

Дата: 23 октября, среда

Место: Golden Palace Hotel

Детали и регистрация:  http://goo.gl/rs2bZ3http://goo.gl/R1qjcM

Мы приглашаем вас на особенное МВА-событие, в котором примут участие представители приемных комиссий и выпускники лучших мировых бизнес-школ: IE, DUKE, INSEAD. Они расскажут всё об обучении в ТОР бизнес школах, карьере после обучения и смогут ответить на все Ваши вопросы.

Continue reading »