Category: Պատմություն

Ughecuyc 0

Հայերեն ուղեցույց-նկարագրություններ. առցանց ցուցակ

«Հայ մատենագրութեան թուանշային գրադարան»-ը կազմել է ճանապարհորդների և ուխտավորների համար հայերեն տարաբնույթ ուղեցույց-նկարագրությունների առցանց տարբերակների ցուցակը: ArmScoop գիտակրթական ցանցն այն ներկայացնում է ձեր ուշադրությանը: ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ – Կ.ՊՈԼԻՍ – ՀՌՈՄ-ԼՈՆԴՈՆ Երուսաղեմ 1. Յակոբեան Ալեքսան, Վասն որ ի Սուրբ Երուսաղէմ եկեղեցւոյ շինուածք, թուով եւ հիմնադրելով («Մատենագիրք Հայոց»)...

Van-Vaspurakan 0

Վան-Վասպուրականի վանքերն ու եկեղեցիները. մատենագրության առցանց ցուցակ

«Հայ մատենագրութեան թուանշային գրադարան»-ը կազմել է Վան-Վասպուրականի վանքերի ու եկեղեցիների վերաբերյալ առցանց մատենագրության ցուցակը: Այն ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը: Լալայեան Երուանդ, Վասպուրականի նշանաւոր վանքեր.- «Ազգագրական հանդէս», 1910, գիրք 20 (2), էջ 197-212 (http://ethno.asj-oa.am/593/1/197.pdf) (html ձեւաչափ՝ http://www.digilib.am/digilib/?menu=10&wrk=1505&caաptn=16983&wrpg=0&aupg=0) Լալայեան Երուանդ, Վասպուրական. Նշանաւոր վանքեր. Ազգագրական հանդէս, 1911, գիրք 21, էջ...