Category: Հոգեբանություն

[ARMSCOOP] «Արդարության և անարդարության սոցիալական ռեպրեզենտացիաները» թեմայով հետազոտական ծրագրի ներկայացում

[ARMSCOOP] «Արդարության և անարդարության սոցիալական ռեպրեզենտացիաները» թեմայով հետազոտական ծրագրի ներկայացում

«Արդարության և անարդարության սոցիալական ռեպրեզենտացիաները» հետազոտական ծրագրի ներկայացում Մերի Սմբատյան ԵՊՀ Փիլիսոփայության և Հոգեբանության ֆակուլտետը և ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնը հրավիրում են մասնակցելու «Արդարության և անարդարության սոցիալական ռեպրեզենտացիաները»  հետազոտական ծրագրի ներկայացմանը: Հետազոտական ծրագիրը իրականացվել է Ֆրանսիայի Ռեյմսի համալսարանի կիրառական հոգեբանության լաբորատորիայի դոկտոր Անդրեա Էրնսթ-Վինթիլայի...

Միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի հիմնադրման 65-ամյակին

Միջազգային ուսանողական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի հիմնադրման 65-ամյակին

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ 500-ԱՄՅԱԿԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 65-ԱՄՅԱԿԻՆ 2012 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով նշվում է հայ գրատպության սկզբնավորման 500-ամյա տարեդարձը: Զուգահեռաբար ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերությունը (այսուհետ` ՈւԳԸ) նշում է իր հիմնադրման 65-րդ տարին: Այս կապակցությամբ 2012...

[ARMSCOOP] Գեղագիտական ընկալման ձևավորումը մայրենի լեզվի դասավանդման գործընթացում

[ARMSCOOP] Գեղագիտական ընկալման ձևավորումը մայրենի լեզվի դասավանդման գործընթացում

Գավառի պետական համալսարան, Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ, մանկավարժության և մեթոդիկայի /տարրական կրթության/ բաժին, մագիստրանտ Արմինե Ղաջոյան Գիտական ղեկավար` մ. գ. թ. Թամար Ալեքսանյան «Անձը և կրթական միջավայրը. հոգեբանամանկավարժական և մշակութային տեսանկյուններ» ուսանողական միջբուհական գիտաժողով Երաշխավորված է Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի...

[ARMSCOOP] First International Congress | Crossroads of Psychology and Law. Yerevan, Armenia

[ARMSCOOP] First International Congress | Crossroads of Psychology and Law. Yerevan, Armenia

Scholarship / Financial aid: discounts for students Date: November 4-6, 2011 Deadline: N/A Open to: scholars, practitioners and postgraduate students in psychology, law, education, sociology Announcement follows This first international congress aims to bring together scholars, practitioners and postgraduate students from disciplines such as...

[ARMSCOOP] Изучения личности музыканта как предмет психологического анализа

[ARMSCOOP] Изучения личности музыканта как предмет психологического анализа

Автор статьи –   Кандидат искусствоведения, лектор Ереванской Государственной консерватории имени Комитаса, пианист  Арам Аветян «Творить – жить дважды» А.Камю Творческая природа музыкального искусства открывает особенно большие возможности для творчества исполнителей музыки. Ведь она проявляется не только в сознании, но и в интерпретации музыкальных произведений...