Չդասակարգված

Ինչո՞ւ գիտությունը կարիք ունի կոտրելու ռեդուկտիվ մատերիալիզմի անեծքը

Ռեդուկտիվ մատերիալիզմի մոտեցման համաձայն՝ միայն նյութական աշխարհն է իրական, և որ տիեզերքում նկատվող բոլոր գործընթացներն ու իրողությունները կարող են բացատրվել՝ իջեցնելով դրանք ամենահիմնային [...]