Author
ArmScoop EduLab

[ARMSCOOP] Մանկական բանահյուսությունը որպես ուղիղ ճանապարհ

Ներկայացնում ենք բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արմեն Պետրոսյանի խիստ ուշագրավ, հանրամատչելի ոճով շարադրված հոդվածը մանկական բանահյուսության [...]

[ARMSCOOP] Լեզվական աղավաղումներ

Ներկայացնում ենք բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արմեն Պետրոսյանի հոդվածը հայերենի լեզվական աղավաղումների վերաբերյալ: Հեղինակը մանրամասնորեն անդրադառնում [...]

[ARMSCOOP] The Kurdish Factor in Turkey-Syria Relations (2012-2013)

  Քրդական գործոնը թուրք-սիրիական հարաբերություններում (2012-2013 թթ.) Էդգար Էլբակյան միջազգայնագետ   Հոդվածը քննության է առնում նորագույն շրջանում թուրք-սիրիական հարաբերությունների վրա քրդական գործոնի ազդեցությունը՝ առավել [...]

[ARMSCOOP] Discussion: Business Strategies, Motivation and Ethics / Բիզնես Ստրատեգիաներ, Մոտիվացիա և Էթիկա

«Arm GlobE Club»-ը, համագործակցելով «Զարգացում» հասարակական շարժման հետ, Երևանի քաղաքապետարանին կից քաղաքաշինական խորհրդի երիտասարդական հանձնաժողովի աջակցությամբ, հնարավորություն է ընձեռում ձեզ հանդիպել Լեո Լեմարկին, [...]