Author
ArmScoop EduLab

[ARMSCOOP] Северо-Восточное Закавказье в контексте внешней политики России в 70-х гг. XVIII в.

Հյուսիս-արևելյան Այսրկովկասը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության համատեքստում XVIII դարի 70-ական թթ.   Գոհար Մխիթարյան ԳԱԱ ԱԻ Քրիստոնյա Արևելք բաժնի հայցորդ   Հոդվածում հեղինակը քննության է [...]

[ARMSCOOP] «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ԿԱՐԻԵՐԱ EXPO 2014» 14-րդ միջազգային ցուցահանդես

    «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ԿԱՐԻԵՐԱ EXPO 2014»  Տասնչորսերորդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդես   2014թ. ապրիլի 16-ից 18-ը «Yerevan Expo» ցուցահանդեսային համալիրում (հասցե` Հ. Հակոբյան 3` «Մերգելյան [...]

[ARMSCOOP] Հայերենի և Փոքր Ասիայի հնագույն լեզուների առնչություններ

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԵՒ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՅԻ ՀՆԱԳՈՅՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Արմէն Պետրոսեան Հայերէնի` Հայկական Լեռնաշխարհի հարեւան հին լեզուների հետ ունեցած կապերի եւ ազդեցութիւնների հարցը վաղուց ի [...]

[ARMSCOOP] Խեթերենի հետքեր Հայկական լեռնաշխարհի արևելքում և հարավ-արևելքում

ԽԵԹԵՐԵՆԻ ՀԵՏՔԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱՎ–ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ Արմեն Պետրոսյան բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Մենք ոչինչ, կամ [...]

[ARMSCOOP] Հրաչյա Աճառյան (1876-1953)

 Այսօր մեծագույն հայ լեզվաբան և բառարանագիր, ակադեմիկոս Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան օրն է:  Հրաչյա Աճառյանը ծնվել է 1876 մարտի 8-ին Կ.Պոլսի Սամաթիա թաղամասում: Տեղի հայկական Կեդրոնական վարժարանում սովորելուց հետո [...]

[ARMSCOOP] Հայկական և հյուսիսկովկասյան նարթական էպոսների հարաբերությունը

Հայկական և հյուսիսկովկասյան նարթական էպոսների հարաբերությունը   Արմեն Պետրոսյան  բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Հայկական վիպական ավանդույթը [...]

[ARMSCOOP] Զորաց քարեր – Քարահունջ. Մշակութային ժառանգության հետ կապված խնդիրները

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն և ՈՒԽ-ն համատեղ նախաձեռնել են սեմինար-քննարկում` նվիրված Զորաց քարեր հուշարձանին, որի օրինակով փորձ կարվի անդրադառնալ նաև մշակութային ժառանգության հետ [...]