Author
ArmScoop EduLab

[ARMSCOOP] Զորաց քարեր – Քարահունջ. Մշակութային ժառանգության հետ կապված խնդիրները

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն և ՈՒԽ-ն համատեղ նախաձեռնել են սեմինար-քննարկում` նվիրված Զորաց քարեր հուշարձանին, որի օրինակով փորձ կարվի անդրադառնալ նաև մշակութային ժառանգության հետ [...]

[ARMSCOOP] Մանկական բանահյուսությունը որպես ուղիղ ճանապարհ

Ներկայացնում ենք բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արմեն Պետրոսյանի խիստ ուշագրավ, հանրամատչելի ոճով շարադրված հոդվածը մանկական բանահյուսության [...]

[ARMSCOOP] Լեզվական աղավաղումներ

Ներկայացնում ենք բան. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արմեն Պետրոսյանի հոդվածը հայերենի լեզվական աղավաղումների վերաբերյալ: Հեղինակը մանրամասնորեն անդրադառնում [...]

[ARMSCOOP] The Kurdish Factor in Turkey-Syria Relations (2012-2013)

  Քրդական գործոնը թուրք-սիրիական հարաբերություններում (2012-2013 թթ.) Էդգար Էլբակյան միջազգայնագետ   Հոդվածը քննության է առնում նորագույն շրջանում թուրք-սիրիական հարաբերությունների վրա քրդական գործոնի ազդեցությունը՝ առավել [...]