Author
ArmScoop EduLab

[ARMSCOOP] Գիտաժողով. Հայոց պատմության հիմնահարցերի աղբյուրագիտություն

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Գիտաժողով. Հայոց պատմության հիմնահարցերի աղբյուրագիտություն ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհուրդը 2014 թ. հուլիսի 4-6-ը կազմակերպում է հերթական` XXXV գիտական նստաշրջանը` [...]

[ARMSCOOP] Հրավեր կրթության վերաբերյալ առցանց հարցման մասնակցության

Հանրակրթության և բարձրագույն կրթության իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում  Կրթության վերաբերյալ առցանց հարցման մասնակցության հրավեր Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպությունը նախաձեռնել է առցան հետազոտություն, որը ուղղված [...]

[ARMSCOOP] Call for Volunteers: Cleantech Open Accelerator – Armenia

ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (ՄԱԱԶԿ) կողմից իրականացվող և Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Մաքուր տեխնոլոգիաներ ՓՄՁ-ների և սկսնակների համար» գլոբալ ծրագրին անհրաժեշտ [...]