Author: Armen Martirosyan

Flag_of_Slovakia.svg 0

Կրթաթոշակային ծրագիր Սլովակիայում

Սլովակիայի կառավարությունը ազգային կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում, որը նախատեսված է ուսանողներին, ինչպես նաև գիտաշխատողներին և դասախոսներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար, հայտարարել է դիմումների ընդունում` 2014-2015 ուսումնական տարվա համար: Դիմումաձևերը, ինչպես նաև` ծրագրի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ կարելի է գտնել www.scholarships.sk կայքում: 2014-2015 ուստարվա համար առցանց դիմումների ընդունման...

1800194_583216081771037_1532831929_n 0

«Մշակութային խնդիրներ և հաղորդակցություն» խորագրով երեկոյան դպրոց

Ծիրանի մշակութային հանգույցը կազմակերպում է «Մշակութային խնդիրներ և հաղորդակցություն» խորագրով երեկոյան դպրոց: Դպրոցի նպատակն է տեսական և գործնական անվճար պարապմունքների միջոցով ներկայացնել հայկական մշակույթին առնչվող արդի մարտահրավերները և ձեռքբերումները, զուգահեռաբար փոխանցել հաղորդակցության հիմունքներ և հմտություններ: Դպրոցում ներկայացվելիք թեմաներն ընդգրկելու են մշակութային տարաբնույթ խնդիրների վերաբերյալ...