Գերմաներենի դասընթացներ

Գերմաներենի դասընթացներ, որոնք առաջարկում է Գերմանիայում և Ավստրիայում բազմաթիվ վերապատրաստումներ անցած դասախոսը` երաշխավորելով  բարձր որակ:

Դասընթացները հնարավորություն կտան Ձեզ.

  • սովորելու Գերմանիայում,
  • բարձրացնելու Ձեր մասնագիտական որակավորումը` մասնակցելով մասնագիտական համապատասխան բնագավառում գիտահետազոտական ամենատարբեր ծրագրերի
  • բարձրացնելու կարիերայի աճի Ձեր հնարավորությունները:

Ըստ մակարդակների`

A1 – A2, B1 – B2, C1

Դասընթացի հիմքում ընկած է.

  • միջմշակութային հաղորդակցության մեջ կարևորագույն կոմպետենցիաների,
  • ինչպես նաև չորս հմտությունների զարգացումը. ինչպիսիք են լսելը, կարդալը, գրավոր մասով համապատասխան արտահայտչամիջոցներ սովորելով` ամենատարբեր իրավիճակներին վերաբերող գրություններ գրելը և հենց առաջին դասից խոսելը:

♦ Սովարողները նախապատրաստվում են նաև Goethe–Institut–ում քննությունները բարձր միավորներով հանձնելուն` կենտրոնի սովորողների քննությունների արդյունքները դրա վկայությունն են:

Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն`
Ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 15 ա
Tel: (+374)  93  372 226,  55 481 910

Leave a Reply

Your email address will not be published.