«Հայոց լեզվի պատմություն» առցանց դասընթաց

10387058_939773936035969_8915007276090503397_o

Սիրելի բարեկամներ,

Ձեզ ենք ներկայացնում Հրաչ Մարտիրոսյանի «Հայոց լեզվի պատմություն» առցանց դասընթացի նյութերը՝ պարզեցված և չորս հավաք մասերում ամփոփված։ Այդ մասերն են.

1. Հայոց լեզվի պատմություն (առցանց դասընթաց). ներածություն և նախագիտելիք 1-4

2. Հայոց լեզվի պատմություն (առցանց դասընթաց). բուն դասանյութ (շարունակելի)

3. Հայոց լեզվի պատմություն (առցանց դասընթաց). Հայոց լեզվի տեղը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում

4. Հայոց լեզվի պատմություն (առցանց դասընթաց). Գրականության ցանկ և նշաններ ու համառոտագրություններ

Leave a Reply

Your email address will not be published.