[ARMSCOOP] Հրաչյա Աճառյանի «Հայոց անձնանունների բառարան» աշխատությունը համացանցում

Հրաչյա Աճառյանի «Հայոց անձնանունների բառարան» հինգհատորյա աշխատությունը իր տեսակի մեջ եզակի երևույթ է, որտեղ հավաքված և ուսումնասիրված են 5–10-րդ դարերում հայ մատենագրության մեջ հիշատակված բոլոր անձնանունները։ Տպագրվել է 1942-ից 1962 թվականներին Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչությունում։

Բառարանում ընդգրկված են հայ ազգի ամենահին ժամանակներից մինչև 1500 թվականը մատյաններում հիշատակված ցանկացած հայկական կամ հայերի կողմից օգտագործված անձնանունները, 1500-1700 թվականների պատմության և գրականության համար կարևոր դեմքերի, ինչպես նաև կաթողիկոսների, պատրիարքների, նշանավոր ճանապարհորդների և այլ անուններ։ 1700 թվականից այս կողմ Էջմիածնի, Աղթամարի, Սսի կաթողիկոսների և Երուսաղեմի ու Կոստանդնուպոլսի պատրիարքների անունները նաև անուններ, որոնք նոր են կամ անսովոր, նրանց կրողների անունը ևս նշված է բառարանում։

Հատոր Ա

Հատոր Բ

Հատոր Գ

Հատոր Դ

Հատոր Ե

 Թվայնացված տարբերակը nayiri.com կայքում:

Leave a Reply

Your email address will not be published.