[ARMSCOOP] Հրաչյա Աճառյանի «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի՝ համեմատությամբ 562 լեզուների» աշխատությունը համացանցում

Հրաչյա Աճառյանի «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի՝ համեմատությամբ 562 լեզուների» (1952-2005 թթ.) բազմահատոր աշխատությունը եզակի երևույթ է համաշխարհային լեզվաբանական գրականության մեջ: Աշխատության մեջ քննարկվում է հայոց լեզվի քերականությունը և պատմական զարգացումը 562 լեզուների համեմատությամբ։

Պակասում են հետևյալ հատորները.

1) Ներածություն հատորը, 1955.
2) 6-րդ հատորը` հնչյունաբանությունը, 1971,
3) համեմատաբար վերջերս` 2005-ին լույս տեսած վերջին հատորը (համար չունի հատորը):

Աղբյուրը` flib.sci.am

Leave a Reply

Your email address will not be published.