[ARMSCOOP] «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսը համացանցում

Layout 1
«Բանբեր Մատենադարանի» միջնադարագիտական, հայագիտական, ձեռագրագիտական հանդեսը լույս է տեսնում  Մատենադարանի հիմնադրումից ի վեր:  Հանդեսի առաջին երկու  համարները  լույս են տեսել 1941 և 1950 թվականներին և կոչվել են «Գիտական նյութերի ժողովածու»: Այս ժողովածուներում հավաքված էին նախորդիվ Մատենադարանում տեղի ունեցած գիտաժողովների նյութերը:
1956 թվականին հրատարակված երրորդ համարից սկսած հանդեսը կրում է այսօրվա անվանումն ու ընդգրկում է Մատենադարանի գիտաշխատողների, հայ և օտարազգի մասնագետների միջնադարյան մշակույթի բոլոր ոլորտներին առնչվող բազմաբնույթ ուսումնասիրությունները, տարբեր բնագրեր և այլն:
«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսը կազմված է մի քանի հիմնական բաժիններից.Ա. Հոդվածներ,
Բ. Հաղորդումներ,
Գ. Բնագրեր,
Դ. Թարգմանություններ,
Դ. Մատենագիտություն,
Ե. Քննադատություն,
Զ. Լրատու:
Տարբեր տարիներին «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում իրենց ուսումնասիրություններն են հրատարակել միջնադարագիտության ու ձեռագրագիտության հայ և օտարազգի բազմաթիվ հայագետներ՝ Լ.Խաչիկյանը, Ս.Արևշատյանը, Հ.Բարթիկյանը, Ն.Թահմիզյանը, Տ.Իզմայլովան, Ի.Աբուլաձեն, Գ.Աբգարյանը, Բ.Չուգասզյանը, Ա.Մաթևոսյանը Պ.Մուրադյանը, Աս.Մնացականյանը, Հ.Թամրազյանը և այլք:
«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում հրատարակվել են միջնադարյան կարևոր երկերի թարգմանություններ,  բացառիկ նշանակություն ունեցող ձեռագրերի մասին հաղորդումներ, գիտության ու արվեստի տարբեր ոլորտների ձեռագրացուցակ-ուղեցույցները և արխիվային բացառիկ փաստաթղթեր:Բանբեր Մատենադարանի
1
Բանբեր Մատենադարանի
№2
Բանբեր Մատենադարանի
№3
Բանբեր Մատենադարանի
№4
Բանբեր Մատենադարանի

Բանբեր Մատենադարանի
№6

 

       

 

Աղբյուրը` http://www.matenadaran.am/?id=307&lng=3

Leave a Reply

Your email address will not be published.