էլեկտրոնային կարևոր պաշարներ․ ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան

Ֆիզիկայի հայկական հանդես  Հայ գիրքը   1851-1900 թթ.
ՀՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա  Հայ գիրքը   1901-1920 թթ.
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ Հայկական տպագրություն 400
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին Մատենաշարային հրատարակությունների առցանց հանգույց
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա Ազգագրական հանդես
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր:Տեխնիկական Գիտություններ Էմինեան ազգագրական ժողովածու
Հայաստանի ԳԱԱ տեղեկագիր – Մաթեմատիկա «Լումա» գրական հանդես
Հայաստանի քիմիական հանդես Թախտաջյանիա
Հայաստանի բժշկագիտություն էլ.գրքեր (հասանելի է ԳԱԱ ինտրանետից)
Հայաստանի կենսաբանական հանդես(Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտ.-ի, Տեղեկագիր բիոլ. և գյուղ. գիտ.-ի) Հայ դասական մատենագրություն 
Պատմա-բանասիրական հանդես
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Հասարակական գիտություններ
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Բնական գիտություններ
ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ: Տեղեկագիր
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտություններ
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր:Ֆիզիկո-մաթեմատիկական,
բնական և տեխնիկական գիտություններ