[ARMSCOOP] Պատմաբանասիրական հանդեսի բոլոր համարների էլեկտրոնային տարբերակները համացանցում

Հարգելի´ բարեկամներ,

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից հրատարակվող Պատմաբանասիրական հանդեսի բոլոր համարների էլեկտրոնային տարբերակները։ Հայագիտական հանդեսը հիմնադրվել է 1958 թ., հիմնադիր խմբագիրն է եղել ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանը, որի մահից հետո 1999 թ. նրան փոխարինել է ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյանը: Այժմ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Սարգիս Հարությունյանը (2006 թվականից): Գլխավոր խմբագրի տեղակալ և պատասխանատու քարտուղարն է բանասիրական գիտությունների դոկտոր Անուշավան Զաքարյանը: Խմբագրական խորհուրդը բաղկացած է հետևյալ անդամներից` ակադեմիկոսներ Ս. Արևշատյան, Հր. Բարթիկյան, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամներ Ա. Քալանթարյան, Հ. Հովհաննիսյան, բանասիրական գիտությունների դոկտորներ Ա. Դոլուխանյան, Լ. Հովհաննիսյան, Ս. Մուրադյան, Ա. Եղիազարյան, պատմ. գիտ. դոկտոր Պ. Չոբանյան: Տպագրվելիք հոդվածները, եթե հարկ է զգացվում, ուղարկվում են մասնագետներին գրախոսության: Տպագրվող բոլոր հոդվածները վերջնականապես քննարկվում են խմբագրական խորհրդի նիստում և հանձնվում տպագրության: Հանդեսում տպագրված հոդվածները եռալեզու են (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն): Հանդեսը սկզբնական տարիներին տպագրվում էր տարեկան չորս համար, յուրաքանչյուրը ավելի քան 300 մեծադիր տպագրական էջ, իսկ 1999 թվականից ի վեր տպագրվում է տարեկան 3 համար:

2010 Issue 1 Issue 2 Issue 3

2009 Issue 1 Issue 2-3

2008 Issue 1 Issue 2 Issue 3

2007 Issue 1 Issue 2 Issue 3

2006 Issue 1 Issue 2 Issue 3
2005 1 2 3 2004 1 2 3
2003 1 2 3 2002 1 2 3
2001 1 2 3 2000 1 2 3
1999 1 2-3 1998 1-2 3
1997 1 2 1996 1-2
1995 1 2 1994 1-2
1993 1-2 1992 1 2-3
1991 1 2 1990 1 2 3 4
1989 1 2 3 4 1988 1 2 3 4
1987 1 2 3 4 1986 1 2 3 4
1985 1 2 3 4 1984 1 2 3 4
1983 1 2-3 4 1982 1 2 3 4 Additional issue
1981 1 2 3 4 1980 1 2 3 4
1979 1 2 3 4 1978 1 2 3 4
1977 1 2 3 4 1976 1 2 3 4
1975 1 2 3 4 1974 1 2 3 4
1973 1 2 3 4 1972 1 2 3 4
1971 1 2 3 4 1970 1 2 3 4
1969 1 2 3 4 1968 1 2 3 4 Additional issue
1967 1 2-3 4 1966 1 2 3 4
1965 1 2 3 4 1964 1 2 3 4
1963 1 2 3 4 1962 1 2 3 4
1961 1 2 3-4 1960 1 2 3 4
1959 1 2-3 4 1958 1 2 3

Աղբյուրը՝ http://www.flib.sci.am