[ARMSCOOP] «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը համացանցում

Բառգիրք հայկազեան լեզուի.jpg

Հարգելի´ բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հայագիտության մեջ մեկ այլ փառավոր աշխատություն` «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը, որն ընդգրկում է գրաբարյան բառաշերտը և պարունակում է 50000 բառ:

Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի

Նոր Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի (թվայնացված տարբերակ) (http://nayiri.com/)

One thought on “[ARMSCOOP] «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» բառարանը համացանցում

Comments are closed.