[ARMSCOOP] Հրաչյա Աճառյանի «Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին» աշխատանքը համացանցում

Ուրախությամբ Ձեզ եմ ներկայացնում Հրաչյա Աճառյանի «Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին» (Վաղարշապատ. Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1899) աշխատության էլեկտրոնային տարբերակը: Որակն անթերի չէ, քանի որ այն պատրաստել եմ ոչ այնքան լավորակ լուսապատճենից: Այդուհանդերձ, կարծում եմ, ընթեռնելի է:

Հրաչ Մարտիրոսյան (PhD 2008, Լեյդենի համալսարան)

Աշխատանքն ընթերցելու համար անցեք հետևյալ հղմամբ՝  Acharean_Larabal_1899  կամ  Acharean_Larabal_1899