Jul 162014
 

mentor

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ (ՄԵՆԹՈՐՈՒԹՅԱՆ) ՀՐԱՎԵՐ

Ծրագրի նպատակը

«Ուսանողների կարողությունների զարգացում գիտական այլընտրանքային ուղղորդման միջոցով» ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողների փոքր խմբերի հետ արտաբուհական կրթական և հետազոտական աշխատանքի միջոցով զարգացնել նրանց ՝ հետազոտության (այդ թվում նաև թեկնածուական աշխատանքի) պլանավորման և իրականացման հմտությունները:

Ծրագրի թեմատիկ առանցքը միգրացիան է: Միգրացիան առաջարկում ենք դիտարկել հնարավորին չափ լայն ընդգրկումով՝ որպես մարդկանց, մշակույթների, տեքստերի տեղափոխություն, ժամանակային և տարածական ճամփորդություն, շարժում: Միգրացիան ազդում է  մարդկանց, համայնքների և հասարակությունների կյանքի տարաբնույթ կողմերի վրա: Այն իր դրսևորումներն է ունենում մարդկանց կենսագործունեության տարբեր հարթություններում (արտադրության, փոխանակության, էթիկայի, էսթետիկայի, արվեստի և այլն): Սա միգրացիան դարձնում է սոցիալական և հումանիտար բոլոր գիտությունների ուսումնասիրության առարկա (ազգագրություն, սոցիոլոգիա, պատմագիտություն, ճարտարապետություն, երաժշտագիտություն, գրականագիտություն և այլն):

Այս ծրագրի շրջանակում փորձելու ենք միջգիտակարգային հայացքով դիտարկել միգրացիայի տարբեր կողմերն ու դրսևորումները: Ակնկալում ենք, որ այս մոտեցումը կօգնի առաջ քաշել նոր, մինչ օրս ակադեմիական գիտությունների ուշադրությունից վրիպած հարցեր և գտնել գիտականորեն հիմնավորված պատասխաններ:

Continue reading »

Jul 262014
 

 libraryՆերկայացնում ենք էլեկտրոնային գրականության ռուսալեզու «Իխտիկա գրադարան» (Ихтиотека) շտեմարանը: Այստեղ հնարավոր է գտնել հումանիտար, սոցիալական և բնական ու ճշգրիտ գիտություններին վերաբերող անգլերեն և ռուսերեն բազմահազար գրականություն: Ներկայացնում ենք շտեմարանի առավել արժեքավոր բաժիններ՝ համապատասխան հղումներով;

1.Դասագրքեր  [2013.05_ihtik_edu] (7,6 Gb, 2646 միավոր գրականություն)

2.Կրթական ռեսուրսներ  [2013.05_ihtik_window.edu.ru] (2,9 Gb, 1239)

3. Փիլիսոփայություն [2013.05_ihtik_philosophy] (14,8 Gb, 11590)

4. Ատենախոսություններ, ռեֆերատներ  [2013.05_ihtik_dissertat] (11,4 Gb, 9502)

5. Հանրագիտարաններ, բառարաններ [2012.03_ihtik_encycloped] (56,4 Gb, 2868)

6. Պատմություն, հնագիտություն, մարդաբանություն [2011.06.10_ihtik_history] (63,5 Gb, 6613)

Continue reading »

Jul 262014
 

images (1)

«Արմատ» մամուլի ակումբը «Ռազմավարական բիզնես» ընկերության (razmavarakan.biz) հետ համատեղ գործող լրագրողների համար կազմակերպում է բիզնեսի կառավարման և զարգացման թեմայով թրեյնինգներ: Թրեյնինգներն անվճար են:

Թրեյնինգները կօգնեն ավելի պրոֆեսիոնալ ու խորքային հասկանալ ու լուսաբանել  տնտեսական և բիզնես ոլորտի խնդիրները:

ԹԵՄԱՆԵՐ

  1. Փոփոխությունների կառավարման 7 հիմնարար գործընթացները
  2. Կազմակերպության հիմնական 7 տարրերը
  3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման երեք մակարդակները
  4. Կազմակերպությունների զարգացման փուլերը
  5. Կազմակերպությունների զարգացման ճգնաժամային փուլերը
  6. Խորհրդատվական բաղադրիչի անհրաժեշտությունը փոփոխությունների կառավարման և կազմակերպությունների զարգացման պարագայում. գործիքներ, մեթոդներ, մեխանիզմներ:

Թրեյնինգն իրականացնում է պրակտիկ բիզնես խորհրդատու, 12 տարի կառավարման և 8 տարի բիզնես ոլորտում աշխատող Կարեն Սարգսյանը:

Continue reading »

Jul 252014
 

summerreadinglist_istock_34481384_hires_983px

Summer: the season for cracking open a good book under the shade of a tree. Below, we’ve compiled about 70 stellar book recommendations from members of the TED community. Warning: not all of these books can be classified as beach reads. And we think that is a good thing.

books-Elizabeth-GilbertPicks from Elizabeth Gilbert, author 

The Principles of Uncertainty by Maira Kalman. “The only book I have ever bought by the crate-load. I give copies of this sumptuous masterpiece to everyone I care about. I could try to describe it further, but … it would be more efficient if you just read it yourself. (Watch Maira Kalman’s TED Talk, “The illustrated woman.”)

Age of Wonder: The Romantic Generation and the Discovery of the Beauty and Terror in Science by Richard Holmes. “I just finished writing a novel about
18th- and 19th-century scientific exploration, and this engaging book was a real touchstone for me during my research.
 It’s a thrilling portrait of the greatest scientists of the romantic era. Action-adventure science! It makes you want to buy a microscope, build a balloon, 
discover a planet…”

Continue reading »

Jul 252014
 

knowledge-fair

«Լույս» հիմնադրամը ստեղծում է ուսումնական միջավայր և ուսանողական ցանցեր` խթանելով կրթական առաջադիմությունը, հնարավորություն տալով նպատակասլաց ուսանողներին` առավելագույնս դրսևորելու իրենց ներուժը, ներգրավելով նրանց ուսանողական բարձրակարգ միջազգային խմբերում` համագործակցելու և մտածելու միմյանց հետ: Համահամալսարանական գիտելիքի փառատոնը խթան է լավագույն ուսանողների համար` ջանադրաբար սովորելու, մշակելու լրացուցիչ (արտալսարանային) ուսումնական ծրագիր, որի շրջանակներում նրանք շփվում, համագործակցում և աշխատում են առաջատար փորձագետների, երիտասարդ դասախոսների ու մասնագետների հետ` լինելով բազմաառարկայական ուսումնական միջավայրում: ՀՀ գիտելիքի փառատոնը հնարավորություն է տալիս պատանիներին` սովորելու անմիջապես նրանցից, ովքեր թեև ավելի հասուն են, բայց իրենց պես երիտասարդ են: Դա մղում է երկխոսության` նպաստելով սեփական ապագայի ձևավորմանը: 

Սեղմեք այստեղ՝ ծանոթանալու «Գիտելիքի փառատոնի» դասընթացների նկարագրությանը, իմանալու ամսաթիվն ու ժամը, և ԳՐԱՆՑՎԵՔ։

Continue reading »

Jul 242014
 

900px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg

Czech Government granted five scholarships to Armenian students in 2015 – 2016. Register on-line before September 30, 2014 and come to study to the Czech Republic!

The Government of the Czech Republic granted five scholarships to students from Armenia for the academic year 2015 – 2016.

Three of these scholarships are intended for students interested to study at the Czech language study programme (bachelor, magister, doctor), preferably in the fields of energetics and power engineering, IT, technical fields, medicine.

Two scholarships will be awarded to candidates to study at the English language study programme (magister, doctor), preferably in energetics and power engineering, economics, agriculture, IT, environment.

Continue reading »

Jul 242014
 

MBA-Japan

A person who intends to go for higher education in Japan can chose among the various institutions of higher education which can be broadly classified as -

-Specialized schools whichprovide rigorous training and awards degree after two years of the course.
-Universities that teach in a broader outlook and awards a degree after four year of the course. To enter university student has to give entrance exam. For that they have to go two years of training at a private preparatory classroom but some students may by pass this.

Types Of Universities

There are 3 types of universities in Japan

-National Universities
National universities are higher in the standard of teaching.They focus on teaching the basic concept and to make the fundamentals clear.

-Private Universities
These are many in number. They can be very good or pretty ordinary. Some private universities have made reputations better than national ones and are competing with them.

Continue reading »

Jul 242014
 

2256_ox_brand_blue_pos

Pershing Square Scholars are extraordinary individuals with a passion for tackling world-scale issues while delivering sustainable and scalable impact. 

In the 21st Century, Pershing Square Scholars will re-define what it means to be a transformative global leader.

The Pershing Square Foundation has endowed up to five scholarships per year, which support extraordinary individuals in developing and realising their potential as future global leaders by fully funding the MBA component of the Oxford 1+1 programme.

Candidates will be invited to apply for the Pershing Square Graduate Scholarship once they have been accepted to the Oxford 1+1 MBA.

Applicant criteria

  • Combination of academic and leadership potential.
  • Strong personal character.
  • Experience, aptitude and intention of pursuing a career that addresses global challenges.
  • Articulated vision on how the Oxford 1+1 MBA will allow you to fulfil this intention.

Continue reading »

Jul 242014
 


Introduction
SSPSSR is pleased to offer a number of postgraduate doctoral research student scholarships each year. SSPSSR has a world-wide reputation for excellence, and is one of the leading research centres in social policy and sociology in Britain. In the last Research Assessment Exercise, ours was the largest entry in the Social Work and Social Policy Unit of Assessment. We were ranked joint third with 70% of our research being evaluated as either ‘World Leading’ or of ‘International excellence in terms of originality, significance and rigour’.

Taught Scholarships

The school will award £500 to all First Class honours degrees (or their non-UK equivalents) and to very good upper 2.1 (i.e., 68%+), subject to academic transcript, references and personal statement. All applicants, who have accepted a place on one of the following programmes, will be automatically considered for a scholarship. There is no need to make a separate application.
Continue reading »

Jul 242014
 

Flag_of_Greece.svg

Հունաստանի կառավարությունը հայտարարել է Աթենքի և Սալոնիկի համալսարաններում աստվածաբանական գիտությունների բնագավառում կրթաթոշակների տրամադրման համար նախատեսված դիմումների ընդունում` 2014-2015 ուսումնական տարվա համար: Կրթաթոշակը ծածկում է բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում ուսանելու ընթացքում ուսման վարձի, բժշկական ապահովագրության, ինչպես նաև կեցության հետ կապված բոլոր ծախսերը: 
Դիմումները պետք է ներկայացվեն ՀՀ-ում Հունաստանի դեսպանություն:Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 2014թ. հուլիսի 25-ը:     

Կից ներկայացնում ենք անհրաժեշտ դիմումաձևերը:

Continue reading »

Jul 242014
 

1300986125athens-greece-things-to-see

The Literature Research Unit Research Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER) organizes its 8th Annual International Conference on Literature, 8-11 June 2015, Athens, Greece. The conference website is:  http://www.atiner.gr/literature.htm.

The aim of the conference is to bring together scholars and students from all areas of literature and other related disciplines. You may participate as panel organizer, presenter of one paper, chair a session or observer.  For programs of previous conferences and other information, please visit the conference website: http://www.atiner.gr/literature.htm.

Fee structure information is available on www.atiner.gr/fees.htm.

ATINER, 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 36.34.210
Fax: + 30 210 3634209
Email: atiner@atiner.gr
Visit the website at http://www.atiner.gr/literature.htm